C.O.S.L. Spillfest war erëm ee volle Succès

Gëschter ware mir um C.O.S.L. Spillfest op der Kockelscheier.
Et war erëm ee volle Succès, mat méi wéi 5.000 Visiteuren déi um Spillfest waren. ☺️🏀

Bis nächst Joer, wou dann déi 40. Éditioun wäert organiséiert ginn. ☺️🍀💪

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert